Transport og vareforsikring

Beskyt dig selv økonomisk med en vareforsikring i tilfælde af at godset går tabt eller bliver beskadiget

Transportforsikring til luft, sø og vej

Alle transportmåder har sit eget nationale og internationale regelsæt. CMR-konventionen gælder for international vejtransport, og Søloven gælder for søtransport, mens Warszawa- og Montreal-konventionen kontrollerer luftfragt.

Vores ansvar som speditør reguleres af diverse landespecifikke love og regler.
Ansvar vedrørende alle kontrakter indgået i Skandinavien er beskrevet i NSAB2015 (Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser).

Vi kan tilbyde vareforsikring gennem et anerkendt forsikringsselskab og sikre dig dækning svarende til den fulde fakturaværdi i tilfælde af tab eller skade.

Udvidet dækning og bedste betingelser

Fordelene ved at tegne en forsikring er mange. Men vi har øget fordelene yderligere ved at tilbyde udvidet dækning til den samme pris. Forsikringen omfatter blandt andet skadeskonstatering indtil 90 dage efter levering, indtil 30 dages opbevaring af konsolideringsgods og kompensation for bortkomst af godset ved ankomst af FCL-gods med intakt containersegl.

 

Ovennævnte er normalt IKKE omfattet af vareforsikringen. Men da vi ved, hvor vigtig vareforsikringen er, har vi forbedret betingelserne yderligere for vores kunder.

Download (PDF)

Værd at vide om ansvar og dækning

Gods i vores varetægt
Forsikrings misforståelser - Dækning i vores varetægt

Der er omstændigheder, hvor transportøren er fritaget for ansvar for gods i hans varetægt. Det er væsentligt at vide, i hvilke situationer disse regler gælder.

Fuld dækning af tab
Forsikrings misforståelser - Fuld dækning af tab

I henhold til international lovgivning er beregning af erstatning baseret på mængden eller vægten af godset. Du kan derfor risikere ikke at få få fuld dækning for tabet.

Automatisk forsikring
Forsikrings misforståelser - Automatisk forsikring

Vi sørger for vareforsikring ifølge skriftlig aftale med dig. Du kan vælge at tegne forsikring på engangsbasis eller vælge en permanent aftale, der gælder for alle dine transporter.

Incoterms

Incoterms (International Commercial Terms) er udarbejdet af Det Internationale Handelskammer til forståelse af handelsbetingelserne.

 

Reglerne gælder internationalt såvel som for indenrigshandel og gør rede for fordelingen af risici og omkostninger mellem køber og sælger ved salg af varer.

 

Incoterms er standardbetingelser for salg og gælder kun for forholdet mellem køber og sælger. Betingelserne mellem speditøren og kunden er fastlagt i transportaftalen.

Download (PDF)

Udvalgte services

Læs vores

mange nyheder

Læs

Spørg os

Kontakt

Allan Junge

Allan Junge

Head of Insurance, Legal

& Strategic Projects

avjp@bws.net

+45 7913 4011

Relaterede nyheder