Trafikinfo vedr. vejtransport

Blue Water ønsker at være åben og gennemskuelig, og vi sætter ære i at levere værdifuld information til vores kunder

Information omkring transport i Danmark og resten af verden

Her finder du vigtig trafikinformation vedrørende vejtransport i Danmark og Europa. Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til din lokale kontaktperson hos Blue Water for yderligere information.
Vej

Europæiske helligdage 2019

Download PDF under "Downloads"


Afgange jul & nytår 2019

Download PDF under "Downloads"


Forbud mod transport af sættevogne læsset på ”lommevogne”

OPDATERING! En række involverede virksomheder – Hector Rail, TX Logistics og HUPAC – har nu fået godkendt kørsel med trailer på lommevogne. Vi forventer derfor normal trafik på Italien i løbet af næste uge (uge 4). Blue Waters Italiens-team holder naturligvis kunderne løbende informeret.

Blue Water gør opmærksom på, at Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) pr. 8. januar 2019 har forbudt al transport af trailere læsset på ”lommevogne” på det danske jernbanenet. 

Dette får desværre konsekvenser for dele af vores trafik til og fra Italien.

Vi søger naturligvis alternative løsninger, såsom togløsninger mellem Italien og Nordtyskland og naturligvis landevejsbiler. Dette er dog en større udfordring, og vi kan  desværre ikke garantere hverken afgangsdage, transittider eller pris.

Forbuddet indføres på baggrund af hensynet til jernbanesikkerheden, og efter at TBST den 7. januar har overværet en test forestået af Havarikommissionen og der observeret, at der kan være risiko for, at sættevognen ikke låses sikkert fast til skammel/saddel ved læsning på godsvogne af typen ’lommevogne’.

Forbuddet gælder indtil de jernbanevirksomheder, der fragter gods på jernbanenettet, har opfyldt en række betingelser.

Hvis du har spørgsmål vedrørende din transport, er du velkommen til at henvende dig til din sædvanlige kontaktperson.


International lastbiltrafik rammes af EU-dom

I december 2017 afsagde EU-Domstolen dom i en sag anlagt af et belgisk vognmandsfirma. Dommen fastslog at lastbilchauffører fremover ikke må opholde sig i lastbilen under deres 45-timers hvil, som ellers har været proceduren i årtier. Denne nye begrænsning er i fremtiden gældende for alle EU-lande.

Det betyder, at chauffører skal finde andre overnatningsmuligheder, som eksempelvis hotel eller lignende. Dette nye forhold vil øge omkostningerne for branchen, som i forvejen er hårdt ramt af manglende kapacitet på europæisk plan.

Forbuddet og skærpet kontrol vil ikke gøre det nemmere at tiltrække nye chauffører, men vil forværre situationen med mangel på chauffører i Europa.

Vi følger udviklingen tæt og holder vores kunder opdateret.


Parkeringsrestriktion påvirker lastbiltrafikken

Transportudvalget og Transportministeren er i fællesskab nået til enighed om en 25-timers parkeringsrestriktion for lastbiler. Dette træder i kraft pr. 1. juli 2018.

Denne restriktion betyder, at lastbiler fremadrettet ikke har mulighed for at holde deres weekendhvil på danske statslige rastepladser. De vil i stedet være henvist til kommunale veje og rastepladser, som tillader lastbilparkering, eller private parkeringspladser.

I tillæg til restriktionen blev det sidste år fastlagt, at lastbilchauffører ikke må opholde sig i deres førerhus under 45-timers hvilet. En praksis som efterhånden finder fodfæste i flere europæiske lande.

Både restriktionen og bestemmelsen om 45-timers hvilet fører store udfordringer med sig. Både ud fra et forsikringsmæssigt perspektiv og et logistisk synspunkt. Forsikringsproblematikken kan opstå, såfremt gods ombord på en lastbil står ubevogtet hen under et hvil, som efter forskrifterne skal foregå udenfor lastbilen. Ligeledes kan der opstå en logistisk problematik i forbindelse med transporter, hvor længere hvil er påkrævet.

Vi følger sagen tæt, og du er altid velkommen til at henvende dig til din lokale Blue Water-kontaktperson, hvis du har spørgsmål.

Relaterede nyheder