Trafikinfo vedr. luftfragt

Blue Water ønsker at være åben og gennemskuelig, og vi sætter ære i at levere værdifuld information til vores kunder.

Information omkring transport i Danmark og resten af verden

Her finder du vigtig trafikinformation vedrørende luftfragt på global basis. Du er naturligvis altid velkommen til at rette henvendelse til din lokale kontaktperson hos Blue Water for yderligere information.
Luft
NEW

Spar penge når du handler med Japan

Danske virksomheder, som handler med Japan – et marked med ikke færre end 127 millioner forbrugere – kan fra fredag den 1. februar 2019 få glæde af frihandelsaftalen mellem EU og Japan.

EU-aftalen med Japan er den seneste frihandelsaftale, som EU har forhandlet på plads med lande udenfor EU. Disse aftaler giver gode muligheder for at spare udgifter til told og dermed styrke de danske virksomheders konkurrenceevne.

Som virksomhed vælger du selv

Hvis du som virksomhed eksporterer varer til et land med frihandelsaftale, bestemmer du selv, om din kunde skal betale told efter WTO-reglerne, eller om handlen skal foregå i henhold til EU’s frihandelsaftaler med lande udenfor EU. Vælger du, at det skal ske i henhold til en EU-frihandelsaftale, skal du dog selv foretage det fornødne, hvilket vil sige at dokumentere, at varen har oprindelse i EU, og at dokumentationen af varens oprindelse er godkendt af Toldstyrelsen i Danmark.

Fakta om frihandelsaftalerne
  • EU har indgået frihandelsaftale med knap 70 lande udenfor EU - senest med Canada og Japan.
  • Aftalerne kan fjerne eller reducere told, hvilket kan give store besparelser for danske virksomheder både ved import og eksport. Du kan typisk spare 5-10 procent på varens pris.
  • Virksomheder opnår ikke automatisk toldfrihed, når de handler med lande, som går under frihandelsaftalen.
  • Dokumentationen skal være i orden – dvs. varen skal have oprindelse i EU. Varer, som importeres til Danmark, skal være produceret i ét af de lande, som EU har indgået en frihandelsaftale med, for at opnå toldfordelene. Det er en forudsætning, at varens oprindelse kan dokumenteres.

Har du spørgsmål til ovenstående, så ret henvendelse til din kontaktperson hos Blue Water.


DAP og DDP til USA – Vigtig info omkring Power of Attorney

Blue Water Shipping tilbyder og anbefaler alle vores kunder DAP- og DDP-løsninger i USA, så kunden selv har kontrollen over sine sendinger fra start til slut.

Når I vælger DDP, er Blue Water gerne behjælpelig med indfortoldning. I den forbindelse skal der altid udfyldes en Power of Attorney (POA).

US Customs Border Protection (CBP) har stramme krav vedrørende underskrifter og dokumentation i forbindelse med udstedelse af POA. Det betyder, at CBP kræver en kopi af kørekort eller pas sammen med POA, samt at de to personer, der underskriver POA, skal have en C-titel: CEO, CCO, COO, CFO ect. Alle andre titler vil ikke blive accepteret.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at rette henvendelse til jeres lokale kontaktperson hos Blue Water.


Kapacitetsproblemer hos vognmændene i USA og Canada

Situationen omkring kapacitetsproblemer hos vognmændene i USA og Canada spidser til.

Nogle af de største udfordringer er:

  • Regeringsregulativer i forhold til ”Electronic Log Devices” (ELD)
  • Infrastruktur og trafiktæthed i havne og lufthavne
  • Begrænsede ledige tider på baneramper
  • Mangel på arbejdskraft. Undersøgelser indikerer en mangel på 35.000 lastbilchauffører i USA
  • Forøgede omkostninger
  • Høj serviceefterspørgsel og krav (farligt gods, kølegods og andet specialgods). Flere selskaber undgår bevidst disse godstyper.

Disse udfordringer gør dørleverencer vanskelige at udføre til tiden og samtidig øges risikoen for de-murrage, detention og storage.

For yderligere information venligst kontakt jeres lokale Blue Water kontor.


Nye krav til dokumenter - Thailand

Vi gør hermed opmærksom på, at der er indført nye regler for mærkning af gods og dokumenter på forsendelser til og fra Thailand. Dette gælder alle dokumenter: Faktura, pakkeliste og andre dokumen-ter, som sendes med godset. Reglerne gælder for både søfragt og luftfragt.

Det er per 13. november 2017 et krav, at alle dokumenter har påskrevet: SHIPPING MARK. (Med SHIPPING MARK menes den mærkning godset påføres af jer).

Samme SHIPPING MARK skal også være påført yderemballagen på godset. Det er tilladt at påføre teksten med håndskrift.

Er disse to krav ikke overholdt, vil der være en bøde fra tolden i Thailand på 50.000 Baht (svarerende til ca. DKK 10.000).

Ved spørgsmål er I meget velkomne til at tage kontakt til jeres lokale Blue Water kontaktperson.


USA strammer importregler for træemballage

USA har strammet importreglerne for gods, der ankommer i træemballage.

Det skal kunne påvises, at træemballagen har fået godkendt behandling mod skadedyr inden afsendelse. Stramningerne betyder, at gods, der ankommer i træemballage, som ikke opfylder kravet bliver idømt en bøde.

Træemballagen skal på to af siderne mærkes med dokumentation for skadedyrsbehandlingen.

Du kan finde yderligere information her U.S. Customs and Border Protection

Relaterede nyheder