Vejtransport tillæg og gebyrer

Som en pålidelig partner giver vi kunderne gennemskuelighed i deres totale transportomkostninger ved at specificere tillæg og gebyrer

Tillæg og gebyrer til og fra Danmark

Se tillæg og gebyrer for transport til og fra Danmark her. Har du behov for at kende satserne til øvrige lande, er du velkommen til at kontakte dit lokale Blue Water kontor.
Vej

Gældende for eksport/import vejtransporter, som involverer Danmark og de nedenfor nævnte lande.

Raterne justeres månedligt baseret på den gennemsnitlige valutakurs fra den foregående måned.


NYT

EU Road Tax justering

Effektiv fra 01.01.2020

Alle udgifter der betales til maut, vejskat, motorvejsafgifter i de europæiske lande er samlet i tillægget, ”EU Road Tax”.

De enkelte lande foretager løbende store og små justeringer af disse udgifter der skal medvirke til at forbedre vejnettet.

Sidste gang vi ændrede vore priser var den 1. januar 2019, i forbindelse med at Tyskland hævede maut-satser med kraftige stigninger.

Denne gang er der tale om få og mindre justeringer:
  • Danmark er sammen med bl. a. Holland og Luxembourg medlem af Eurovignette samarbejdet. Prisen er i 2019 sat op fra € 8 per dag til € 12 per dag
  • Østrig har hævet taksterne fra 1. januar med 5-6 procent samt en ekstra stigning (20,3%) på den vigtige transit strækning til Italien

Konsekvensen af disse justering betyder at EU road tax gebyret stiger med 2-3 procent på landene, Benelux, Østrig og Italien.

Du er altid velkommen til at tage fat i din Blue Water kontaktperson hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Download PDF under "Downloads".


CAF

August 2020

Sverige: 1,30%
Norge: 7,90%
Schweiz: 5,70%
UK: 0,00%

Juli 2020

Sverige: 1,20%
Norge: 8,00%
Schweiz: 5,60%
UK: 0,00%


Brændstoftillæg

August 2020

Danmark indenrigs: 14,10%
UK & Irland*: 35,40%
Finland*: 35,50%
Øvrige Europa: 33,90%

Juli 2020

Danmark indenrigs: 12,80%
UK & Irland*: 32,30%
Finland*: 32,40%
Øvrige Europa: 30,80%

* Rederiernes brændstoftillæg indgår i den totale beregning, hvorfor tillægget varierer.

Blue Water i Danmark har introduceret et variabelt brændstoftillæg på europæiske vejtransporter til og fra Danmark.
Vær opmærksom på, at brændstoftillægget vil blive justeret, såfremt der sker ændringer i Blue Waters udgifts- & prissætningsstruktur.


Parkeringstillæg indføres efter regeringsindgreb om parkeringsrestriktion

Den danske regering har indført begrænsninger for lastbilers parkering på rastepladser i Danmark.

De nye regler træder i kraft i Danmark den 1. juli 2018. Vi har beregnet konsekvensen af regeringens tiltag og må konstatere, at det vil øge vores udgifter markant. Derfor er vi desværre nødsaget til at indføre et separat ”parkeringstillæg” på 3,5 procent af fragtbeløbet. Tillægget er gældende fra den 1. august 2018 og beregnes af fragtbeløbet på transporter til og fra Danmark.

Download PDFer under "Downloads".

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.


Justering af kapacitetstillæg - Lack of Capacity

På alle vores markeder oplever vi et øget pres på at skaffe lastbiler, og samtidig er der færre til rådighed, da der stadig er en stor og voksende mangel på lastbilchauffører.

For at kunne betjene vores kunder og dække deres nuværende transportbehov, er det nødvendigt at justere det tillæg, som vi indførte i efteråret 2017.

Fra den 1. august 2018 foretager vi derfor en forhøjelse af ”LOC” – kapacitetstillægget fra 5,0 % til 8,5 %.

Det er en situation, som vi ikke er herre over, og vi beder derfor om jeres forståelse for denne justering.

Download PDF under "Downloads".

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.


NYT

SECA tillæg

Svovludledningsafgift

Pr. 1. januar 2015 blev rederierne pålagt nye svovlregler for at reducere svovludledningen i 2016 i SECA-områderne (Sulphur Emmision Area) i Østersøen, Nordsøen og Den Engelske Kanal.

Efterfølgende har rederierne håndhævet et ekstra gebyr, som vi derfor er nødsaget til at opkræve fra vores kunder for forsendelser efter den 1. januar 2015. Alle gebyrer beregnes efter fragtpligtig vægt.

Indførelse af SECA-tillæg på Det Irske Hav

Fra 1. januar 2020 skal skibe, der sejler på Det Irske Hav, anvende en lettere olie, som forurener mindre.
Dette afstedkommer nødvendige investeringer/udgifter for de involverede rederier.

Derfor vil der pr. 1. januar 2020 blive indført et tillæg ’Low Sulphur Surcharge’ for sejlads og dermed for transport af gods på det Det Irske Hav.

Maj / Juni 2020

Download PDFer under "Downloads".


Tillæg for vinterkørsel i Norge

Fra 1. november 2019 til 30. april 2020

Minimum:tabuleret mellemrumDKK 18 (pr sending)
500-999 kg:tabuleret mellemrumDKK 38
1.000-2.499 kg:tabuleret mellemrumDKK 65
2.500-4.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 92
5.000-9.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 101
10.000-14.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 104
15.000-19.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 138
20.000-21.999 kg:tabuleret mellemrumDKK 147
22.000-FTL:tabuleret mellemrumDKK 170 (max)


Midlertidigt tillæg på A7 i Tyskland

De tyske myndigheder har iværksat en meget omfattende udvidelse af motorvejen mellem Bordesholm og Hamburg samt overdækning af motorvejen fra Elb-tunnelen og indtil Schnelsen. Til trods for god forberedelse og grundig information fra tyskernes side opstår der oftere og oftere lange køer af lastbiler og personbiler.

De lange køer giver gennemsnitligt markante forsinkelser på hver eneste transport på strækningen. Det betyder, at udgifterne til drift forhøjes - en udgift vi har absorberet indtil dato.

Indtil vi igen oplever normale tilstande på strækningen, er vi nødsaget til at afregne et midlertidigt tillæg.

Tillægget er gældende for alle transporter mellem Danmark vest for Storebælt og Kontinentet, hvor transitkorridoren A7 Bordesholm-Hamburg benyttes.

Vi beklager at vi må indføre dette tillæg og håber på vores kunders forståelse. Hvis du har spørgsmål, er du som altid velkommen til at kontakte din lokale Blue Water-kontaktperson.

Fra 1. november 2016

Minimum DKK 12 pr sending
DKK 1,35 pr 100 kg (fragtpligtig vægt)
Maximum DKK 185 pr sending

Relaterede nyheder